EINBÖCK – AEROSTAR EXACT

AEROSTAR – EXACT poskytuje presné ovládanie hĺbky pomocou oporných kolies vpredu a vzadu, čo je ideálne pre bránenie naslepo pred vyklíčením osiva. Zadné oporné kolesá s výkyvnou nápravou zabezpečujú ideálne vedenie.

Kategórie:

Popis

Jednotlivé sekcie brán sú upevnené bez vôle na vidlici – to je dôležité pre presné dodržanie pracovnej hĺbky. Fixované sekcie sa nemôžu kývať alebo poskakovať (pri vyjazdených koľajach) a preto majú pozitívny vplyv na veľmi pokojný chod. Nerovnosti sa vyrovnávajú iba pomocou dlhých prstov.

Pracovný uhol prstov sa nastavuje plynulo z traktora centrálne riadeným hydraulickým systémom nastavenia sekcií. Týmto systémom sa docieľuje taktiež hydraulické vyrovnávanie prítlaku a výšky jednotlivých sekcií v celej šírke stroja. Keď nastavíte prst „na špičku“ dosiahnete lepšieho rozdrobenia pôdneho prísušku a rastliny nebudú pritláčané k zemi resp. vyťahované. AEROSTAR – EXACT je najvhodnejší pre neskorú likvidáciu burín, pre citlivé špeciálne plodiny.

Presná, citlivá a precízna – tieto požiadavky sú dnes kladené na modernú technológiu bránenia. Obzvlášť pri práci so špeciálnymi plodinami. Brány AEROSTAR – EXACT sú pre to perfektné náradie. Rozširujú úspešný program sieťových brán EINBOCK o špeciálny model zameraný na presnosť a viacúčelovosť.

Brány AEROSTAR – EXACT sú vybavené pružnými prstami, ktoré majú dĺžku 600 mm a priemer 7 mm. Tieto prsty sa ideálne prispôsobujú pôdnym nerovnostiam. Umožňujú bránenie aj v neskoršom vývojovom štádiu rastliny. Nastavenie prstov tak, aby bol hrot pred pohybom prsta, docieľuje lepšie rozdrobenie pôdneho prísušku a navyše je šetrné pre rastlinu.

Riaditeľné kopírovacie kolesá na zadnej strane sieťových brán a hydraulické nastavenie prítlaku prstov sa starajú o to, aby boli prsty na pôdnych nerovnostiach v rovnakej hĺbke vpredu aj vzadu. Hydraulické vyrovnávanie prítlaku zabezpečuje rovnomernú agresivitu na celom pracovnom zábere. Vďaka rôznym možnostiam nastavenia sú brány AEROSTAR – EXACT veľmi vhodné pre citlivé plodiny.

Technické údaje

Typ/prac. záber v cm Počet prstov Počet sekcií Kopírovacie kolesá HP/kW Hmotnosť v kg
AEROSTAR – EXACT 300 120 2 x 1,5 2 30/22 470
AEROSTAR – EXACT 600 240 4 x 1,5 6 60/44 920
AEROSTAR – EXACT 900 360 6 x 1,5 6 80/95 1520
AEROSTAR – EXACT 1200 480 8 x 1,5 6 90/66 1780

Video

Katalóg

12 AEROSTAR-CZ