EINBÖCK – AEROSTAR ROTATION

AEROSTAR – ROTATION pracuje oproti AEROSTAR a AEROSTAR – EXACT so šikmo postavenými otáčajúcimi sa hviezdicovými kolesami. V porovnaní s bežnými sieťovými bránami dosahujú vyššiu účinnosť likvidácie burín pri nižšej pracovnej rýchlosti.

Kategórie:

Popis

Vďaka otáčajúcim sa pracovným kolesám je možné brániť aj mulčované plochy. Pretože otáčajúce sa kolesá so sebou neťahajú rastliny, môžeme ich použiť aj v neskoršom štádiu rastu. Šikmé postavenie taktiež spôsobí lepšiu účinnosť v riadku – buriny sa odsunú z riadku.

Pri špeciálnych plodinách a ľahkých pôdach je možné znížiť tlak na hviezdicovom kolese odľahčovacou pružinou a pracovať šetrnejšie. Je možné zredukovať ho tak, až sa hviezdica prakticky nedotýka zeme. Plocha pritom musí byť čo najrovnejšia. Týmto špeciálnym postavením pracovných nástrojov sa bránami AEROSTAR – ROTATION docieli dobrého pracovného účinku aj pri malých pracovných rýchlostiach ( 2-3 km/h).

    Brány AEROSTAR-ROTATION spojujú prednosti prútových brán s prednosťami rotačnej plečky. V porovnaní s bežnými sieťovými bránami dosahujú brány AEROSTAR-ROTATION vyššej účinnosti pri likvidácií burín. Otáčajúce sa pracovné nástroje vytrhnú burinu aj s koreňmi, alebo ju zahrnú. Podporujú odnožovanie kultúr a bez problémov rozdrvia aj PRÍSUŠOK. Tento stroj je veľmi vhodný aj pre mulčované pozemky.

    Hydraulické nastavenie prítlaku umožňuje nastaviť akýkoľvek tlak na nosník hviezdicových kolies, od nulového tlaku až po maximálny. Odľahčenie je pritom také, že sa hviezdicové kolesá takmer vznášajú. Tak je stroj maximálne vhodný aj pre ťažké pôdy a zložité špeciálne kultúry. Predpokladom je ale rovné osevné lôžko.

    Stroj je možné účinne použiť aj v neskoršom štádiu rastu, pretože otáčajúce sa hviezdicové koleso nebude rastliny unášať so sebou, ale naopak ich uvoľní. Vďaka šikmému postaveniu hviezdicových kolies sa dosiahne taktiež lepšieho účinku v riadku.

    Prácu vykonávajú 6,5 mm silné oceľové prsty, ktoré sú zaliate do šikmo postaveného plastového kotúča. Tieto 50 cm veľké hviezdicové kolesá sú zavesené jednotlivo a môžu sa tak individuálne prispôsobiť pôdnym nerovnostiam.

Kolesá sú rozložené v rozteči 15 cm na 1,5 m širokých sekciách. Dokonca aj pri veľmi nízkej pracovnej rýchlosti, aká je často nutná pri zložitých kultúrach, pracuje AEROSTAR-ROTATIONmaximálne účinne.

     Pracovný prítlak sa nastavuje hydraulicky, plynule a komfortne z traktora. Tento novátorský systém využíva silu dvoch proti sebe pôsobiacich ťažných pružín. Vysúvaním hydraulického valca sa zvyšuje napätie pružín a tlak na hviezdicové kolesá. Keď sa naopak hydraulický valec zasúva, tak sa prepínacia pružina uvoľňuje a uvoľňovacia pružina napína. Tým sa aktívne znižuje tlak na pracovné nástroje. Uvoľňovacia pružina sa dá napnúť prakticky tak silno, až neexistuje absolútne žiadny prítlak (hviezdicové kolesá by potom boli v plávajúcej polohe).

Technické údaje

Typ / prac. záber Počet hviezdicových kolies Počet sekcií Sklápanie Hydr. ovládanie HP / kW Hmotnosť v kg
AEROSTAR – ROTATION 150 10 1 1 dvojčinný 20 / 15 270
AEROSTAR – ROTATION 300 20 2 1 dvojčinný 35 / 26 570
AEROSTAR – ROTATION 450 30 3 hydraulické 2 dvojčinné 50 / 37 735
AEROSTAR – ROTATION 600 40 4 hydraulické 2 dvojčinné 65 / 48 980
AEROSTAR – ROTATION 900 60 6 hydraulické 3 dvojčinné 80 / 59 1470
AEROSTAR – ROTATION 1200 80 8 hydraulické 3 dvojčinné 95 / 70 1890

Video

Katalóg

12 AEROSTAR-CZ