EINBÖCK – AEROSTAR ŤAHANÁ VERZIA

Pre veľké poľnohospodárske podniky dodávame brány AEROSTAR 18 – 24 m v ťahanej verzii. Tento stroj odporúčame používať prevažne na rovných poliach. Podvozok, ktorý je pripojený k spodným ramenám traktora je nesený na dvoch kolesách.

Kategórie:

Popis

Pre veľké poľnohospodárske podniky dodávame brány AEROSTAR 18 – 24 m v ťahanej verzii. Tento stroj odporúčame používať prevažne na rovných poliach. Podvozok, ktorý je pripojený k spodným ramenám traktora je nesený na dvoch kolesách.

Ďalšie dve nastaviteľné kolesá na vnútorných krídlach stroja zaručujú v pracovnej polohe maximálne pokojný chod rámu (bez kývania hore a dole). Pevná rámová konštrukcia z profilových trubiek zabraňuje kývaniu rámu stroja dopredu alebo dozadu. Tak ako aj u ostatných strojovEINBOCK sú všetky kĺby vybavené puzdrami zabraňujúcimi opotrebenie a čapy kĺbov sú špeciálne tvrdené. Pri sklápaní stroja do prepravnej polohy a pri otáčaní sa na úvrati nie sú vnútorné kolesá v kontakte so zemou. Vďaka tomuto riešeniu sa nepoškodí, alebo nezničí plodina.

Všetky sekcie ťahaných brán AEROSTAR sú zavesené na plávajúcom nosníku. Tieto plávajúce nosníky sa ovládajú hydraulicky (hydraulické vyrovnávanie výšky). Vďaka týmto plávajúcim nosníkom je možné ideálne vyrovnať pôdne nerovnosti. Na pôdach so silným prísuškom je možné dvojčinným hydraulickým valcom plávajúcich nosníkov vyvíjať tlak na sekcie.

Samotná trubka prstov je odolná proti pretáčaniu.  Zaručuje po celej svojej dĺžke rovnakú pozíciu prstov a tým pádom aj ich agresivitu. To je veľmi dôležité v ťažkých pôdach. Stabilizácia smeru prstov je docielená presným vedením v plastových držiakoch. Prsty sú tak umiestnené vždy v smere jazdy a podporujú vibračný efekt. Vďaka týmto držiakom sa prsty nemôžu pretočiť ani uvoľniť. Pružinové závity prsta sú umiestnené pod držiakom, a preto môžu lepšie vibrovať. Konštrukčná výška prstov zabraňuje poškodeniu rastliny.

Technické údaje

Typ / prac. záber v cm Výška v m Prepravná dĺžka v m Šírka HP / kW Počet prstov Počet sekcií Kolesá Hmotnosť v kg
AEROSTAR 1800 2,95 6,5 3 120/88 720 9 4 3930
AEROSTAR 2400 2,95 9,2 3 140/103 960 13 4 5070

Video

Katalóg

12 AEROSTAR-CZ