EINBÖCK – AEROSTAR

Sieťové brány Einböck – AEROSTAR sú naša tisíckrát osvedčená klasika medzi sieťovými bránami. Likvidujú buriny s vysokou účinnosťou (70 % burín je zlikvidovaných zahrnutím). Vďaka výkyvným sekciám s pružnými prstami (Ø 7 mm / dĺžka 490 mm) zavesenými na retiazkach sa stroj ideálne prispôsobí pracovným podmienkam.

Kategórie:

Popis

Sieťové brány Einböck – AEROSTAR sú už dlhé roky osvedčeným nástrojom nie len k mechanickému ošetrovaniu porastov, ale aj ako alternatíva chemickej likvidácií burín.

Spektrum použitia sieťových brán je veľmi široké. Úspešným používaním pri obilovinách, kukurici, repe, repke, zemiakoch, zelenine, hrachu, sóji, bôbu, rajčinách, jahodách a na lúkach a pasienkoch vykonávajú brány AEROSTAR rozhodujúci podiel práce pri starostlivosti o pôdu.

• Pracovné zábery od 1,5 do 15 m v nesenom a od 18 do 24 m v ťahanom prevedení.

• Vzdialenosť prstov od seba je skutočných 2,5 cm. Na výber je veľké množstvo prstov s Ø 6,5 až 8 mm a dĺžkou od 380 do 600 mm.

• Pre citlivé špeciálne plodiny je možné AEROSTAR vybaviť dlhšími prstami a hydraulickým nastavením. Predstavuje tak „predstupeň“ stroja AEROSTAR-EXACT, ktorý bol v tomto zmysle ešte viac optimalizovaný.

 

Poznatky o bránení vedúce k úspechu:

Úspech sieťových brán pri likvidácií burín je tvorený zo 70% zahrnutím buriny v štádiu klíčenia a iba z 30% jej vytrhnutím. Z tejto skutočnosti sa dajú odvodiť rôzne predpoklady dobrého výsledku použitia sieťových brán.

– Parcela by mala byť čo najčistejšia a sypká. Preto musí predovšetkým na ílovitých a bahnitých pôdach, ktoré majú sklon k vytváraniu prísušku, súhlasiť hodnota pH v najvyššej vrstve. Pre udržanie čo najnižšej hodnoty úrovne zhutnenia pôdy kolajami po traktoroch by sa na jarné bránenie a bránenie naslepo mal používať čo najväčší pracovný záber a ľahký traktor.

– Osivové lôžko bránených plôch musí byť na jeseň pripravené nahrubo, aby bola následne pôda na jar sypká.

– Pri veľmi premrznutých pôdach na jar by sa malo najskôr valcovať a brániť by sa malo až po vzpriamení rastlín.

– Bránenie strojom AEROSTAR vyžaduje vyššiu rýchlosť (8–12 km/h). Pôda sa tým intenzívnejšie premiešava a zahrnie burinu. Jedine stroj AEROSTAR ROTATION dosahuje lepšiu účinnosť pri nižších pracovných rýchlostiach.

 

Voľba správneho okamihu:

Bránenie strojom AEROSTAR je veľmi účinné, keď sa urobí ešte pred vzídením samotnej obiloviny, resp. rastliny. Likvidácia buriny preto musí byť čo najprísnejšie zosúladená s okamihom spracovania pôdy a sejbou.

– Kdekoľvek je to možné, malo by sejbe a bráneniu predchádzať osvedčené kyprenie pôdy, aby sa povzbudili buriny ku klíčeniu v najvyššej vrstve osivového lôžka.

– Taktiež sa osvedčilo bránenie obilovín a špeciálnych plodín naslepo pred ich vzídením. Toto je možné vykonať až do momentu vyhnania prvého listu obilovín.

– Práve v štádiu klíčenia, alebo v štádiu malých listov burín sa docieľuje najvyššieho úspechu likvidácie ( až do 80% ) zahrnutím, alebo vytrhnutím.

– Ideálny termín bránenia nastáva pri prerážaní zárodočných listov burín osivovým lôžkom. Keď sa objavia prvé listy, malo by sa vykonať bránenie.

– Pri raži, ozimnom jačmeni a pšenici, spôsobujú pri rotácií plodín s prevažujúcimi obilovinami často väčšinu problémov ozimné buriny ako psiarka roľná, alebo metlička obyčajná. Pri raži a ozimnom jačmeni závisí úspech bránenia na jeho vykonaním v správnom čase pred nástupom zimy.

– Keď burina prekoná štádium zárodočných listov, likvidácia je zložitejšia. Musí sa brániť agresívnejšie ( väčší prítlak prstov, alebo ich strmšie postavenie), pretože sa burina dá len ťažko vytrhnúť a tak je lepšie ju zahrnúť.

– Veľmi účinné je bránenie okolo poludnia počas slnečných a veterných dní. Vytrhnuté zárodky takto do večera uschnú.

 

Sieťové brány sa svojim dôkladným a účinným spôsobom práce dokážu ideálne začleniť do celej Vašej koncepcie hospodárenia. Platí to od osevného postupu, cez hnojenie a spracovanie pôdy až po mechanické ničenie burín. Cieľom vašej koncepcie bude udržiavať buriny na tak nízkej úrovni, aby vaše rastlinné plodiny neboli poškodené kvalitatívne, ani kvantitatívne. Nemali by ste sa usilovať o porast úplne bez burín, pretože mierna, druhovo variabilná burina môže mať čiastočne aj pozitívny účinok.

 

Ďalšie pozitívne vedľajšie efekty použitia brán AEROSTAR sú:

• prevzdušnenie pôdy

• regulácia hospodárenia s vodou (prerušenie kapilárneho účinku)

• podpora odnožovania

Prispievajú rozhodujúcou mierou k vývoju kultúrnej rastliny. Úspech regulácie burín bez nasadenia chémie bude ale vo veľkej miere závisieť na vás, pretože budete musieť pozorne sledovať procesy prebiehajúce v pôde. Okamih použitia sieťových brán by ste mali zvoliť počas slnečného dňa okolo poludnia, aby na slnku uschli a zahynuli zárodky burín.

Dbajte tiež na to, aby pôda nebola príliš vlhká. Ste to vy, kto pozná najlepšie vlastnosti pôdy a poveternostné podmienky. Podľa toho zvoľte optimálny priemer a dĺžku prstov, pracovnú hĺbku a pojazdovú rýchlosť či postavenie prstov.

Technické údaje

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

  • Fixný, alebo hydraulicky sklopný rám
  • Pracovné zábery od 1,5 do 24 metrov
  • Nesené, alebo ťahané prevedenie
  • Prsty s Ø  od 6,5 do 8 mm
Typ / prac. Počet prstov Kat. pripojenia Kopír.  kolesá Prepravná šírka / výška v m Počet sekcií HP / kW Hmotnosť v kg
záber v cm
AEROSTAR 150 60 I. 2 1,5 / 1,25 1 15.11 140
AEROSTAR 200 84 I. 2 2 / 1,25 1 20/25 160
AEROSTAR 300 120 I. 2 3 / 1,25 2 30/22 250
AEROSTAR 450 180 I. 2 2,6 / 1,65 3 40/29 380
AEROSTAR 500 204 I. 2 2,6 / 1,95 3 50/37 410
AEROSTAR 600 240 II. 2 3 / 2,25 4 60/44 500
AEROSTAR 750 300 II 4 2,6 / 3,15 5 65/48 730
AEROSTAR 800 324 II. 4 2,6 / 3,45 5 70/51 800
AEROSTAR 900 360 II. 4 3 / 3,75 6 80/59 1050
AEROSTAR 1050 420 II. 4 3 / 3,30 7 80/59 1160
AEROSTAR 1200 480 II. 4 3 / 3,30 8 80/59 1260
AEROSTAR 1500 600 II. 4 3 / 4,25 10 90/66 1500

 

Video

Katalóg

12 AEROSTAR-CZ